ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਰਲ

  • HOS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ - US/Canada
  • ਆਸਾਨ ਲਾਗ ਸੰਪਾਦਨ
  • ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
  • ਡਿਸਪੈਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ELD ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ELD ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਫਲੀਟਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ELD ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ FMCSA/Transport Canada ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਿੱਚਬੋਰਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ELD ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ।.

ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

  • ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ - ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜੀਓਫੈਂਸ
  • ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ - ਸਵੈਚਲਿਤ IFTA ਰਿਪੋਰਟਾਂ
  • ਸਪੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਡਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਡੇਟਾ
  • ਡਿਸਪੈਚ, ਵਾਹਨ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ
  • ...ਅਤੇ ਹੋਰ!

Frequently Asked Questions

Is the Switchboard ELD solution compliant with the U.S. and Canada ELD mandates?

The Switchboard ELD solution is certified for use across the U.S. and Canada.

In the U.S., Switchboard is FMCSA-registered to fully meet the requirements of the U.S. ELD mandate.
In Canada, Switchboard is fully third-party certified for the Canadian ELD mandate.

Which HOS (hours-of-service) cycle rules does Switchboard support?

We recognize that not everyone needs or is ready to use all of Switchboard's features. That's why we offer the ability to tailor the plans to meet your specific needs.

Which vehicles are compatible with Switchboard?

Switchboard plugs into all standard 9-pin, 6-pin, or OBDII diagnostic ports.

If you’re using a model year 2013 or newer Mack or Volvo truck, Switchboard provides a special cable harness. We also provide Y-cables so you can hide the cabling behind a trim panel.

Can I use Switchboard without cellular data?

Yes. Switchboard ELDs can be used offline, however, the driver must regularly connect to a WiFi hotspot to save your log data.
We recommend using our products with a cellular data plan. Switchboard provides tablet hardware with cellular connection to allow drivers that use the Switchboard to meet their obligations under the ELD rule.

How does the Switchboard ELD record driving time?

When the Switchboard ELD detects that the vehicle is moving faster than 5 mph, the vehicle is considered in the Driving duty status.
Driving time is automatically recorded on the driver’s log, and ELD mandate requirements states that the 5 mph speed threshold can’t be adjusted.

Does Switchboard support Personal Conveyance and Yard Move?

Yes. A driver can select Personal Conveyance or Yard Move as special driving categories in the Switchboard ELD, when enabled by the fleet. Any driving time recorded by the Switchboard ELD while the driver has selected Personal Conveyance will be considered Off Duty time. Any driving time recorded while the driver has selected Yard Move will be considered On Duty time.

Fleet managers with adequate permissions can enable or disable a driver for the Personal Conveyance and Yard Move special driving categories. They can find that capability in the Switchboard Cloud Platform.

Drivers operating under Canadian HOS cycles will automatically be switched to Driving status once they exceed the 75 km Personal Conveyance limit and 32 km/h Yard Move limit.

Does the Switchboard ELD support team driving (co-drivers)?

Yes, teams can manage their Hours of Service, view inspections, and review documents from a shared device. They can also switch between driver profiles easily without logging in/out.

What happens when a driver is in an area with no cellular data service?

No problem. Switchboard automatically records all HOS log information under the logged in driver, so that when you are back in cellular data service, all log information is saved.

What data transfer types does the Switchboard ELD support for roadside inspections?

Switchboard supports the two telematics data transfer protocols specified by the FMCSA for roadside inspections: web services and email. Switchboard also supports Canadian email transfer protocols.

ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ - ਅੱਜ ਸਵਿੱਚਬੋਰਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ।

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.